Możliwość komentowania Jakie są najnowsze metody depilacji? została wyłączona

Moda a zjawisko gender fluid: jakie są trendy w modzie niebinarnej?

Od czasu, kiedy tak właściwie wykoncypowano oraz rozpoczęto stosować w praktyce budownictwo wielopiętrowe, nieodzowne było opracowanie sposobu przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami. Archetypem sięgającym najdawniejszych okresów były stworzone przez przyrodę pionowe ciągi transportowe takie jak: skalne oraz ziemne szczeble, dojrzewające jedne nad drugimi gałęzie oraz konary drzew. Te ostatnie posłużyły za wzór do sporządzenia drabiny, której naturalnym następcą stały się drewniane schody – przeanalizuj ANCHOR. Układ szczebli w drabinie, ich szerokość i odstępy pomiędzy nimi ewoluowały w zależności od miejsca użycia drabiny. Niektóre z tych elementów, ich geometria oraz układ były funkcja wielkości, a również kąta nachylenia całej drabiny. W pewnym czasie całość przybrała odmianę schodów, inaczej konstrukcji nie wymagającej trzymania się podczas wchodzenia na górę lub ewentualnie schodzenia w dół. Dla bezpieczeństwa oraz wygody ciąg schodów wyposażany jest w poręcze oraz barierki na spocznikach między kondygnacjami, jednakże ostawienia stopni oraz odległość miedzy nimi muszą zezwolić na swobodne przemieszczanie się.

1. Sprawdź stronę

2. Kup teraz

3. Portfolio

4. Kontakt

5. Przewodniki

Comments are closed.